Login

Password

Včelky

Pylové Rousky

Novinky

Nové funkce webu:

Nová položka menu Měření.

Guestbook - funkce antispamové ochrany a zobrazení ip adresy.

Monitorování teploty serverovny

Online stav UPS

Validate CSS! Validate HTML!

Grafy

Dne 15. června 2014 bylo zprovozněno online monitorování teploty serveru. Grafy zobrazují měření teplot za posledních 6 a 12 hodin. Z teplotního čidla DS18b20 je programem Digitemp vyčítána každou minutu teplota, která je pomocí RRDTool vynášena do grafů. Grafy jsou generovány každých 5 minut.

Graf teploty serverovny za 6 hodin


Graf teploty serverovny za 12 hodin.


Graf teploty serverovny za uplynulý měsíc


Graf teploty serverovny za uplynulý rok

Created by Nemo.
Vytvořeno : 24.9.2007 v 01:25
Poslední aktualizace : 29.11.2021 v 21:46
E-mail: pavel (at) hydraweb (dot) org