Login

Password

Včelky

Pylové Rousky

Novinky

Nové funkce webu:

Nová položka menu Měření.

Guestbook - funkce antispamové ochrany a zobrazení ip adresy.

Monitorování teploty serverovny

Online stav UPS

Validate CSS! Validate HTML!

Arduino měření teploty a vlhkosti

Grafy měření jsou generované pomocí kombinovaného teplotního a vlhkostního čidla DHT22 a Wemos D1 mini pro. Teplota i vlhkost jsou vyčítány každých 5 minut a následně jsou obě hodnoty pomocí webové aplikace ThingSpeak vynášeny do grafů. Grafy jsou generovány taktéž každých 5 minut.Arduino vážení

Grafy jsou generovány pomocí webové aplikace ThingSpeak. Hodnoty jsou získány arduinem ESP8266 a modulem váhy HX711 na který nejsou v současnosti připojeny žádné váhové senzory. ...


Created by Nemo.
Vytvořeno : 24.9.2007 v 01:25
Poslední aktualizace : 29.11.2021 v 21:46
E-mail: pavel (at) hydraweb (dot) org